อาคารพาณิชย์ สามแยกพระสมุทรเจดีย์

2017-04-24T15:27:38+00:00

โครงการ “เดอะ เน็กซ์ อาคารพาณิชย์ สามแยกพระสมุทรเจดีย์” โครงการอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ติดถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณสามแยกหอนาฬิกาพระสมุทรเจดีย์