เกี่ยวกับเรา

/เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา 2018-05-18T13:41:10+00:00

THE NEXT ASSET
เราคือบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

บริษัท เดอะ เน็กซ์ แอสเซท จำกัด ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยนายสมเกียรติ เลียวตระกูล และหุ้นส่วน เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่อยู่อาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่ของ จ. สมุทรปราการ จ. ชลบุรี และ จ. ระยอง ในทำเลที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโตสูง

วัตถุประสงค์สำคัญของบริษัทฯ

1. พัฒนาที่ดินในรูปแบบอาคารพาณิชย์, บ้านทาวน์เฮ้าส์, บ้านเดี่ยว และอาคารชุดให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

2. เพียบพร้อมด้วยบริการซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. พัฒนาสภาวะแวดล้องของสังคมของพื้นที่ ที่บริษัทไปพัฒนาโครงการต่างๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน หรือมูลนิธิการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคม

4. ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการบริหารงานที่มีความยืดหยุ่นความคล่องตัว และความคิดสร้างสรรค์

ดังนั้นโครงการจึงเชื่อมั่นว่าการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคได้

ผู้บริหารโครงการ

คุณ สมเกียรติ เลียวตระกูล
CEO

คุณ ชุน เลียวตระกูล
Vice President

คุณ ศาต์นพ ตันติรัศมี
CFO

โครงการที่ผ่านมา